Koulun kukko alkoi kiekua Karkussa

Karkku, Suoniemi,Tyrvää ja Huittinen saivat ensimmäiset kansakoulunsa 1873. Maaviskaali Caloander ajoi kouluasian väkisin läpi Karkussa. Maanomistajien manttaalit ratkaisivat ja äänestykset käytiin kuumina kaikkialla.

Koulun kukko on koulusymbooli

Karkun koulu Aluskylässä sai Pekka Niemisen tekemän komean kukon uudisrakennuksen päätyyn. A niin kuin A-lus-ky-lä!

Koulumuistot kaiken kultaa
Lauluaarteiden lista oli pitkä

Salokunnan eli Kärppälän koulu juhli hulppeesti taivaltaan

Näille sivuille tulee sekä nähtyä että kuultua tietoa. Tässä ensin muistojen albumi juhlista.

Kärppälän koulupäätös 1884

Kun kouluhanke oli saanut riittävästi tukijoita taakseen, asia esiteltiin kuntakokoukselle huhtikuussa 1884. Kokouskulttuuri ei siihen aikaan ollut vielä kehittynyt kovin pitkälle, koska kokouksen kulku oli silminnäkijän mukaan tällainen:
“Nyt otettiin keskusteltavaksi, otetaanko toinen kansakoulu kuntaan, mutta arvatkaas sitä meteliä ja menoa, mikä nyt nousi. Siinä toruttiin ja toimittiin, wäitettiin ja wäännettiin, kukin järkensä jälkeen. Osa tahtoi koulua ja toi esiin tärkeitä syitä sen tarpeellisuudesta, toinen osa kielsi ja koitti kumota sen tarpeellisuutta, toiset taas ei kieltäneet eikä käskeneet. Muutamat minun mielestäni olisivat tarwinneet hywää piiskaa, syystä että rupesiwat haukkumasanoilla herjaamaan toisiaan. Tämän tähden täytyi puheenjohtajan lakata toimituksestaan niin kauaksi kuin ukot wäsyiwät mäikkäämästä, jolloin taas ruwettiin jatkamaan kokousta ja tultiin niin pitkälle, että ruwettiin äänestämään, jossa äänestyksessä koulun harrastajat woittiwat, ja wastustajat saiwat pitkän nenän.” Näin syntyi Mattilan mäelle kansakoulu.